20 Aralık 2007 Perşembe

İnşallah Benim Hatun!

Bir gece hoca karısı ile konuşurken...
Bir gece hoca karısı ile konuşurken şöyle demiş :
�Yarın hava yağmurlu olursa oduna, açık olursa tarlaya gideceğim.�
Karısı çıkışmış :
�Efendi inşallah de!�
Hoca hiddetlenmiş :
�Niçin inşallah diyeyim hatun? İki işten biri mutlaka olacak, ya o, ya bu!�
Ertesi gün hava yağmurlu olduğu için ormana gitmek üzere sabahleyin erkenden evden çıkmış, biraz gittikten sonra yolda bir sipahiye rast gelmiş. Atın üzerindeki sipahi seslenmiş Hoca �ya :
�Bana bak baba! Filan köye nerden gidilir?�
Hoca da ilgisiz bir tavırla cevap vermiş :
�Bilmem!�
Sipahi yoluna devam etmek isteyen Hoca �yı bırakmamış ve kamçıyla birkaç defa şiddetle vurduktan sonra bağırmış :
�Seni gidi hain herif seni! Bilmezsin ha! Çabuk düş önüme! Sen beni ta o köye kadar götüreceksin!�
Hoca bu emri yerine getirmezse başına neler geleceğini düşünerek sipahinin önüne düşmüş ve hayli uzakta bulunan köye kadar götürmüş. Fakat vakitte bir hayli geç olduğu için artık ormana gidememiş, doğruca evine gelmiş. Kapıyı çalınca karısı içerden seslenmiş :
�Kim o ?�
Hoca da suçlu suçlu karşılık vermiş :
�İnşallah benim hatun, aç kapıyı!�

1 yorum: